درباره ما

سایت کایه دو فمینیسم بر مقالات و تحلیلهای سینمایی پیرامون مباحث فمینیسم و زنان تمرکز دارد و میکوشد از طریق نقد و بررسی چگونگی بازنمایی زنان و مسائلشان در سینما، گامی در جهت اصلاح و بهبود وضعیت زنان بردارد و نقش کوچکی در تحقق رویای برابری جنسیتی داشته باشد.

سردبیر: نزهت بادی

تماس با ما:
info@cahiersdufeminisme.com

ما را دنبال کنید