جدال با قدرت نامرئی

جدال با قدرت نامرئینقد فیلم «دستیار» ساخته کیتی گرین نزهت بادی دختر جوان خودش قربانی سوء‌استفاده‌های جنسی رئیس نیست. چون به قول یکی از مدیران ارشد شرکت، تیپ موردعلاقه رئیس را ندارد و خطری او را تهدید نمی‌کند اما به عنوان ناظر در صحنه حضور دارد و شاهد روابط رئیس با زنان دیگر است. هرچند …

جدال با قدرت نامرئی ادامه »