در کلنجار با تسلط نگاه مردانه بر سینما

در کلنجار با تسلط نگاه مردانه بر سینماگفت‌وگو با مری ان جوهانسن درباره نقد فمینیستی ترجمه حدیث حسینی گفت‌وگویی که می‌خوانید، بخشی از گزارشی است که سایت راجر ایبرت از چندین منتقد زن فمینسیت پیرامون نقد فمینیستی در سینما منتشر کرد تا زمینه بحث و گفت‌وگو درباره تعریف و رویکردها و تأثیرات نقد فمینیستی در …

در کلنجار با تسلط نگاه مردانه بر سینما ادامه »