شنا در گرداب

شنا در گرداب نقد فیلم «شنای پروانه» و چرخه بازتولید ارزش‌های جاهلی در سینمای ایران نیوشا صدر غالباً لات‌ها یا جاهل‌ها را ادامه تاریخی عیاران و سنت عیاری می‌دانند که دوشادوش تصوف پا گرفت و رشد کرد و از منظری در دوره صفوی، ماهیتش دچار دگرگونی شد و لوطیان این عصر، به جای گرفتن دست …

شنا در گرداب ادامه »