از تحریریه تا اتاق نوزاد

از تحریریه تا اتاق نوزاد دشواری‌های روزنامه‌نگاران مادر الهه خسروی یگانه وقتی مادر شدم، ۱۰ سالی می‌شد که روزنامه‌نگاری می‌کردم. کارم همه چیزی بود که در زندگی داشتم و حاضر نبودم هیچ‌چیز مرا از آن جدا کند. اما حکایت بچه فرق داشت. تبعات بارداری کار را به جایی رساند که بعد از چند ماه دیگر …

از تحریریه تا اتاق نوزاد ادامه »