شغل: خانه دار

شغل: خانه‌دارنقد فیلم «همسران استپفورد» ساخته برایان فوربس نزهت بادی جوانا زن جوانی است که رویای عکاس شدن در سر می‌پروراند و می‌کوشد او را به خاطر عکس‌هایش و با نام خودش به خاطر بسپارند، نه اینکه به عنوان همسر یک مرد بشناسند. اما با نقل مکان به شهر کوچک استپفورد، خود را رویاروی زنانی …

شغل: خانه دار ادامه »