سینمای جهان، فیلم درباره بیماری زنان، فیلم درباره خودکشی زنان، ویرجینیا وولف، سیلویا پلات، ساعت ها، سیلویا، آرام روانشاد

آزادی زن به بهای رنجوری تن…

آزادی زن به بهای رنجوری تنزیبایی‌شناسی بدن بیمار زنان در سینما نزهت بادی با این‌که سینما آزادانه بدن زنان را به نمایش می‌گذارد، اما همواره از آن به عنوان ابژه‌ای برای دیده شدن و ارضای حس لذت‌جویی و کام‌یابی مخاطبان بهره برده است و به‌ندرت با نمایش تن زنان به آن‌ها این فرصت را داده …

آزادی زن به بهای رنجوری تن… ادامه »

خلق جاودانگی از میان درد

خلق جاودانگی از میان درد رابطه بیماری و هنر در زندگی ویرجینیا وولف و سلیویا پلات آرام روانشاد «وقتی توفان تمام شد، یادت نمی‌آید چگونه از آن گذشتی، چطور جان به در بردی. حتی در حقیقت مطمئن نیستی توفان واقعاً تمام شده باشد. اما یک چیز مسلم است؛ وقتی از توفان بیرون آمدی، دیگر آنی …

خلق جاودانگی از میان درد ادامه »