مسلخ سبزینـه‌ها

مسلخ سبزینـه‌ها نقد فیلم «چیزی وحشی» ساخته جک گارفین محمد ابراهیمیان فیلم با تیتراژ خارق العاده سال باس آغاز می‌شود. آدم‌هایی بی‌هویت که از دید دوربین، چون لشگر مورچگان در هم می‌لولند و در میان خطوط ترسیم‌شده توسط باس محصور شده‌اند. مردمی که به‌مانند آدم‌های کوکی از خود اختیاری ندارند و توسط نیرویی نامعلوم کنترل …

مسلخ سبزینـه‌ها ادامه »