اخلال در نقش تاریخی زنان

اخلال در نقش تاریخی زناننقش زنان در سینمای عباس کیارستمی نزهت بادی جف اندرو در کتابش پیرامون فیلم ده نقل می‌کند که در سال 1999 وقتی از کیارستمی پرسیدند که چرا زن در فیلم‌های وی حضور پررنگی ندارد، پاسخ داد: «واقعیتش این است که نگاه من به زن ایرانی با آن‌چه در فیلم‌های اخیر ایران …

اخلال در نقش تاریخی زنان ادامه »