ضربه مهلک بر پیکره حرفه و زیست‌ زنان

ضربه مهلک بر پیکره حرفه و زیست‌ زنانگزارشی از آزار جنسی در مطبوعات سینمایی ایران نیلوفر حامدی نژاد، قومیت، وضعیت جسمانی (معلولان)، وضعیت مدنی (مهاجران)، گرایش جنسی و سایر ویژگی‌ها، اشکال مختلفی از تبعیض جنسی و جنسیتی را برای زنان رقم می‌زند و بسترساز خشونت جنسی می‌شود. اما این امر در مورد زنانی که با …

ضربه مهلک بر پیکره حرفه و زیست‌ زنان ادامه »