پشت‌صحنه ازدواج و نقش‌های جنسیتی

پشت‌ صحنه ازدواج و نقش‌های جنسیتیمقایسه تطبیقی دو نسخه «صحنه‌هایی از یک ازدواج» ساخته اینگمار برگمان و هاگای لوی معصومه گنجه‌ای ازدواج تک‌همسری، یک قرارداد اقتصادی پایاپای بر پایه تبادل هم‌خوابگی و هم‌خانگی دوسره، افراد را در نقش‌های خاصی قرار می‌دهد. فیلم (سریال) صحنه‌هایی از یک ازدواج، ساخته اینگمار برگمان و هم اقتباسی که به‌تازگی …

پشت‌صحنه ازدواج و نقش‌های جنسیتی ادامه »