سفری از کابوس تا رویا

سفری از کابوس تا رویانقد فیلم «تلما و لوییز» ساخته ریدلی اسکات محمد ابراهیمیان «وقتی زنی تصمیم می‌گیرد از بال‌هایش استفاده کند، خطرات بزرگی را به جان می‌خرد و از سوی دیگر اگر از بال‌هایش استفاده نکند، بال‌ها آزارش می‌دهند.»  از کتاب سفر شهرزاد،فاطمه مِرنیسی،ترجمه شیرین کریمی،نشر کُراسه سی سال از زمانی که تلما و …

سفری از کابوس تا رویا ادامه »