علیه تاریخ مردانه

علیه تاریخ مردانهنقد فیلم «آمونیت» ساخته فرانسیس لی نزهت بادی فیلم با تصویری از زن خدمتکاری آغاز می‌شود که کف زمین موزه را می‌سابد و با از راه رسیدن چند مرد به کنار رانده می‌شود تا مردها یکی از آثار باستانی مری آنینگ را در موزه برای نمایش بگذارند، اما نه با نام خودش، بلکه …

علیه تاریخ مردانه ادامه »