بیماری به مثابه داغ ننگ

بیماری به‌مثابه داغ ننگ نگاهی به چگونگی کارکرد استیگما یا داغ ننگ در مستند «درخودمانده» ساخته یاسمن عشقی نیوشا صدر فیلم با تصویر خانواده‌ای آغاز می‌شود که شبانه با اتومبیل شخصیشان رهسپار مقصدی هستند. همین تصویر نخست، آشکارکنندۀ چند و چون روابط افراد خانواده است. مرد در سکوت می‌راند و هر دو، او و همسرش …

بیماری به مثابه داغ ننگ ادامه »