فراتر از کلیشه‌های شغلی

فراتر از کلیشه‌های شغلی گفت‌وگو با انسیه ملکی، صداگذار سینما نزهت بادی انسیه ملکی از زنان صداگذار و طراح صدای سینماست که کارشناسی ارشد رشته طراحی و ترکیب صدا از دانشگاه بونمورث انگلستان دارد و دوره پیشرفته طراحی صدا را در شرکت لوکاس فیلم در آمریکا گذرانده و به عنوان استعداد ویژه از سوی اتحادیه …

فراتر از کلیشه‌های شغلی ادامه »