درباره ما | کایه دو فمینیسم

درباره کایه دو فمینیسم

سایت «کایه دو فمینیسم»، اولین سایت سینمایی در زمینه فمینیسم و زنان در فضای فارسی زبان است که فعالیت خود را در ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ همزمان با ۶ ژوئن ۲۰۲۰ در سالروز تولد شانتال آکرمن شروع کرد. این سایت بر مطالعات فمینیستی در سینما تمرکز دارد و می‌کوشد تا از طریق نقد و تحلیل مسائل زنان در سینما، گامی در راستای تغییر و بهبود وضعیت زنان بردارد و نقش کوچکی در تحقق رویای برابری جنسیتی داشته باشد.

همکاران ما

سردبیر: نزهت بادی
ویراستار: شیدا محمدطاهر
مدیر هنری: منصور حیدری

ما را دنبال کنید