سریال

نقد سریال

هیولاهایی در میان ما

درباره‌ سریال «لازم است درباره‌ کازبی حرف بزنیم»

شهزاد رحمتی

یک نجات‌یافته از خشونت خانگی

چگونگی خروج از چرخه خشونت در سریال «خدمت‌کار»​

نزهت بادی

پشت‌ صحنه ازدواج و نقش‌های جنسیتی

مقایسه تطبیقی دو نسخه «صحنه‌هایی از یک ازدواج»

معصومه گنجه‌ای​

این خانه برایم مرض‌آور بود

نقد سریال «چیزهای تیز»

نزهت بادی

نقش خانم مارپل در جنبش زنان

نقد سریال «خانم اسکارلت و دوک»

آرام روانشاد

صدایت را به گوش زن‌های دیگر برسان

نقد سریال «غیرقابل باور»

نزهت بادی

افشاگری رسانه علیه خودش

نقد سریال «برنامه صبحگاهی»

آرام روانشاد

کارزاری زنانه برای قانون برابری

نقد سریال «خانم آمریکا»

بنفشه جمالی

تمایلات ناسازگارِ زنِ عادی

نقد سریال «مردم عادی»

عباس اقلامی

استندآپ کمدی با کفش پاشنه بلند

نقدسریال «خانم میزل شگفت‌انگیز»

نزهت بادی

بگذار کلاه‌گیست را آب ببرد

نقد سریال «غیرارتدکس»

آرام روانشاد

خودافشاگری از روابط خصوصی

نقد سریال «فلیبگ»

نزهت بادی