یک، دو، سه… می‌تو

یک، دو، سه… می‌تو مروری بر دورانی که تماشا و نقد فیلم جرم بود مهشید زمانی ربع قرن از خاطراتی که خواهید خواند، گذشته است. در آن روزگار کمابیش همه چیز جرم بود؛ فیلم دیدن، کتاب خواندن، نوشتن و مهم‌تر از همه زن بودن! و اگر زنی جوان، قلم به دست، عاشق فرهنگ و سینما …

یک، دو، سه… می‌تو ادامه »