به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل رنج‌ها و امیدهای نوشتن برای زنان نیوشا صدر اگر به من بود، اهلش نبودم، نیستم. تعارف که نداریم، خسته‌تر و ناامیدتر از آنم که فکر کنم تلاشی از این دست، در جامعه امروز ایران و حتی در میان همکارانی که طی این سال‌های طولانی کار شناخته‌ام، ثمربخش …

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل ادامه »