از سرکوب تا آزادی زنان روزنامه‌نگار

از سرکوب تا آزادی زنان روزنامه‌نگار گفت‌وگو با مینا اکبری نزهت بادی مینا اکبری یکی از پرسابقه‌ترین زنان روزنامه‌نگار است که کارش را با روزنامه «جامعه» در دوران دوم خرداد که بهار مطبوعات نامیده می‌شد، آغاز کرد و به عنوان خبرنگار، دبیر سرویس و سردبیر در نشریات مختلفی همچون روزنامه‌های «توس»، «خرداد»، «همشهری»، «شرق»، «اعتماد ملی» …

از سرکوب تا آزادی زنان روزنامه‌نگار ادامه »