یک به‌علاوۀ سه

یک به‌علاوۀ سه منتقدانِ زنِ سینمای ایران؛ از 1327 تا 1357 عباس بهارلو فاطمه رضازاده محلاتی، که به واسطۀ نام خانوادگی شوهرش به فاطمه سیاح مشهور است، سرسلسلۀ منتقدان زن ایرانی است. او در سال 1902م/ 1281ش، قبل از انقلاب اکتبر، در مسکو متولد شد. سال‌هایی که تحصیلاتش را در زادگاهش گذراند و از دانشکدۀ …

یک به‌علاوۀ سه ادامه »