یادگاری با خط سیاه عشق

یادگاری با خط سیاه عشق شاعرانگی رنج در فیلم «خانه سیاه است» مریم سپهری دوربین سلیمان میناسیان که پردلی و جاری پرتوان نگاه فروغ آن را می‌راند، همراه مردی که پایش به شکلی دردناک، از مچ قطع شده و بالای اندامش در قاب بریده است، به دخترکی می‌رسد که کادر به اندازه او باز شده. …

یادگاری با خط سیاه عشق ادامه »