شبکه‌های اجتماعی؛ اتاقی از آن خود

شبکه‌های اجتماعی؛ اتاقی از آن خود تأثیر پلتفرم‌های جدید در آزادی بیان زنان فهیمه خضر حیدری اتاق نشیمن به مثابه سپهر عمومی نوشتن در اتاق نشیمن برای زنان هرگز آسان نبوده و نیست. در تمام طول تاریخ و حتی تا امروز. وقتی که زن باشی، اتاق نشیمن پر از انتظارات و نقش‌ها و کلیشه‌های از …

شبکه‌های اجتماعی؛ اتاقی از آن خود ادامه »