نقد سریال «فلیبگ»

خودافشاگری از روابط خصوصینقد سریال «فلیبگ» نزهت بادی سریال فلیبگ را فیبی والربیج نوشته و تهیه کرده است که خودش نقش اصلی آن را نیز بازی می‌کند و هری برادبیر کارگردانی‌اش را بر عهده دارد. مجموعه‌ دارای دو فصل است که هر کدام شش قسمت نیم ساعتی را در برمی‌گیرد و فصل اول آن در …

نقد سریال «فلیبگ» ادامه »