تصویر زن نویسنده که در جوانی مرده است

تصویر زن نویسنده که در جوانی مرده استبازنمایی زن نویسنده در سینما و ادبیات لادن نیکنام بیایید به حافظه جمعی‌مان مراجعه کنیم؛ به جایی که دسترسی‌اش خیلی هم دشوار نیست. از «سووشون» سیمین دانشور که زری را دست‌پاچه و مضطرب در بستر جامعه مردانه نشان می‌دهد. هیچ‌کس نمی‌تواند به‌خوبی درک کند که اگر زری به زبان انگلیسی …

تصویر زن نویسنده که در جوانی مرده است ادامه »