صدای زنی از آن سوی خطِ زندگی

صدای زنی از آن سوی خطِ زندگینقد مستند «تمام چیزهایی که جایشان خالی‌ست»ساخته زینب تبریزی زهرا پورجعفریان عنوان فیلم گویاست: «تمامِ چیزهایی که جایشان خالی‌ست». عنوان برای خودش قصه‌ای است. چیزی بوده که حالا نیست. کسی بوده که حالا نیست. زنی که سرطان پستان زندگی را از او گرفته است. زنی که مادر است و …

صدای زنی از آن سوی خطِ زندگی ادامه »