سرکوب زن به‌مثابه امر آلوده

سرکوب زن به‌مثابه امر آلودهنقد فیلم «کری» ساخته برایان دی‌پالما نزهت بادی دوربین از میان دختران نوجوان در رختکن ورزشی دبیرستان به سمت کری حرکت می‌کند که در حال دوش گرفتن است. همان‌طور که کری بدنش را دست می‌کشد تا بشوید، یکدفعه دستش خونی می‌شود و می‌بیند از میان پایش خون جاری است و وحشت …

سرکوب زن به‌مثابه امر آلوده ادامه »