دشواری‌های زیستن در بدن زنانه

دشواری‌های زیستن در بدن زنانه نقد فیلم «زنان پاسخ می‌دهند: بدن ما، جنسیت ما» ساخته آنیس واردا عباس اقلامی سال ۱۹۴۹ بود که سیمون دوبوار در کتاب مهم خود، «جنس دوم» نوشت، «انسان زن به دنیا نمی‌آید، بلکه زن می‌شود». جمله‌ای که در قواره یک مانیفست توانست جریان‌ساز کنش‌های فمینیستی و جنبش آزادی زنان باشد و …

دشواری‌های زیستن در بدن زنانه ادامه »