هم‌زیستی اشک‌ها و لبخندها

هم‌زیستی اشک‌ها و لبخندهاتحلیل خانواده در سینمای هیروکازو کورئیدا نزهت بادی سال‌های متمادی است که خانواده رکن اصلی جوامع مختلف به حساب می‌آید و بر حفظ و تحکیم آن تأکید می‌شود و هر چیزی که بنیان خانواده را به خطر بیندازد و آن را از ساختار آشنا و رایجش دور کند، مورد نکوهش قرار می‌گیرد. …

هم‌زیستی اشک‌ها و لبخندها ادامه »