از تکریم تا تجاوز به وسعت تاریخ

از تکریم تا تجاوز به وسعت تاریخ گفت‌وگو با مالی ‌هاسکل ترجمه فرنوش زندیه مقدمه: مالی ‌هاسکل یکی از نظریه‌پردازان و منتقدان پیش‌گام در نقد فیلم فمینیستی است که کتاب معروفش،  «از تکریم تا تجاوز: تلقی از زنان در فیلم‌ها»، از متون کلاسیک در پیوند سینما و فمینیسم به حساب می‌آید. در گفت‌وگویی که می‌خوانید، مت …

از تکریم تا تجاوز به وسعت تاریخ ادامه »