زنی با نقش‌های بازی‌نشده

زنی با نقش‌های بازی‌نشدهنقد فیلم «گیلدا» ساخته کیوان علیمحمدی و امید بنکدار الناز بهنام جایی در فیلمنامه آینه‌های روبه‌رو، نوشته بهرام بیضایی، در شرح وضعیت صحنه آمده: «ب) یک سینما که دورتادور آگهی سردرش لامپ رنگی روشن کرده‌اند، آگهی فیلم «مهتاب خونین» با شرکت منیره تسلیمی. نزهت از جلوی آگهی می‌گذرد، مردی برمی‌گردد او را …

زنی با نقش‌های بازی‌نشده ادامه »