سینما همچون اندرونی‌های زنانه

سینما همچون اندرونی‌های زنانهنخستین سینماهای زنان در تاریخ سینمای ایران نزهت بادی اولین سینمای عمومی ایران به نام سینما «سولی» (خورشید) در سال 1279 در سالن بزرگی در طبقه دوم آموزشگاه کاتولیک فرانسوی در کنار کلیسای کاتولیک‌ها در تبریز تأسیس شد، اما اولین سینمای عمومی در تهران در سال 1282 به همت میرزا ابراهیم خان …

سینما همچون اندرونی‌های زنانه ادامه »