یک نجات‌یافته از خشونت خانگی

nozhat سریال, نقد

یک نجات‌یافته از خشونت خانگی چگونگی خروج از چرخه خشونت در سریال «خدمت‌کار» نزهت بادی در همان آغاز سریال وقتی خانه را می‌بینیم، به نظر می‌رسد مکان راحت و آرام‌بخش و امنی باشد اما جای مشتی روی دیوار، تهدیدی را که بر خانه سایه انداخته است، هشدار می‌دهد و همین تصویر ساده، چکیده‌ای از خشونت خانگی است که معمولا در …